Hotjar: dé tool voor conversieoptimalisatie

Celine Goud headshot
Celine Goud
Marketingmanager & consultant
3 min
01 sep 2020
thumbnail Hotjar: dé tool voor conversieoptimalisatie

Na lang wikken en wegen heb je het besluit genomen: we gaan landingspagina’s veranderen met als doel het genereren van meer conversies. Maar, klopt de hypothese? Hoe effectief zijn deze veranderingen nu precies geweest? Converteren de aangepaste landingspagina’s inderdaad beter dan de oude landingspagina’s? Om hierachter te komen maken we bij LeadLogic onder andere gebruik van Hotjar. Met Hotjar zijn we in staat om het gedrag van paginabezoekers diepgaand te analyseren.

Wat is Hotjar voor tool?

Met Hotjar kunnen we diepgaande analyses uitvoeren als het gaat om het gedrag van bezoekers op verschillende pagina’s. Dit kan toch ook met Google Analytics? Met Google Analytics kun je inderdaad zien hoeveel bezoekers er hoe lang op de pagina zijn geweest. Echter, Hotjar gaat een stuk verder. Met Hotjar zie je het onderstaande snel en overzichtelijk in heatmaps:

  • Move: hoe bewegen de bezoekers met hun cursor over de pagina? Zie je bijvoorbeeld dat het gros van de bezoekers met zijn cursor niet beweegt over een bepaalde tekst op de pagina? Grote kans dat deze tekst niet relevant is of niet genoeg opvalt en daarom niet wordt gelezen.
  • Clicks: waar wordt door bezoekers op geklikt (desktop) of getapt (mobiel) binnen de pagina? Zie je bijvoorbeeld dat jouw CTA-button (call to action) zoals ‘Vraag meer informatie aan’ stelselmatig genegeerd lijkt te worden? Dit kan er dan op duiden dat deze CTA-button niet genoeg opvalt of dat de content op de pagina simpelweg niet genoeg triggert. Een oplossing kan dan bijvoorbeeld zijn om de button te vergroten of een andere kleur te geven. Wanneer je denkt dat het te maken heeft met de content, dan is het zaak om deze sterker te maken. Ga eens met een bezoeker van de pagina in gesprek om te weten te komen wat hem of haar tegenhoudt om te klikken op de CTA-button.
  • Scroll: tot waar scrollen bezoekers op de pagina voordat ze deze verlaten? Heel relevante informatie als je het mij vraagt. In het optimale scenario doorloopt iedere bezoeker de volledige pagina op gestructureerde wijze. Helaas zie ik vaak dat bezoekers halverwege, of zelfs nog eerder, afhaken. Dit gegeven kan duiden op content die de lezer niet voldoende triggert om verder te scrollen. De oplossing? Kritisch kijken naar de pagina, aanpassingen doorvoeren en vervolgens het effect van de aanpassingen evalueren en bijsturen. Ook kan het relevant zijn om een CTA al eerder naar voren te laten komen.

Stuk voor stuk zeer relevante inzichten waarmee je je pagina’s kunt optimaliseren. Hoe gaat dit in de praktijk in zijn werk?

Hotjar in de praktijk

Zoals ik in de inleiding begon, helpt Hotjar om de effectiviteit van landingspagina’s te bepalen. Immers, achter bepaalde verbeteringen kan een goed gemotiveerd verhaal schuilgaan, maar werken de aanpassingen ook écht beter dan de ‘oude’ opbouw van de pagina? Om dit te ondervinden, heb ik voor een opdrachtgever Hotjar geïnstalleerd om zo de prestaties van de ‘oude’ pagina’s te vergelijken met de ‘nieuwe’ pagina’s.

Een stukje achtergrondinformatie: eerder was er nauwelijks structuur te herkennen in de opbouw van de landingspagina’s van deze organisatie. De content en CTA-buttons vlogen elkaar om de oren. Dit was de reden dat ik heb geadviseerd om de pagina’s meer structuur te geven door het AIDA-model enigszins toe te passen (attention, interest, desire, action). Waarom enigszins? Ook ik weet dat het een illusie is om te denken dat bezoekers altijd het AIDA-pad bewandelen bij het doen van een aankoop. Een brutale CTA-button (Action-fase) in het midden van de pagina leek me daarom dan ook een prima mogelijkheid.

In grote lijnen was ik van mening dat het belangrijk was om meer structuur aan te brengen aan de diverse landingspagina’s om vervolgens succesvol campagnes te kunnen lanceren. Mensen vanuit advertenties naar rommelige en niet effectieve landingspagina’s verwijzen, zou tenslotte zonde zijn.

De resultaten

Maar, heeft het gewerkt? Het heeft zeker gewerkt, om dit te illustreren pak ik er één voorbeeld bij die het meest tot de verbeelding spreekt. De aanname was dat bezoekers die eerder relatief snel afhaakten op de rommelige pagina’s, nu door zouden scrollen op de gestructureerde nieuwe pagina’s.

Op de nieuwe gestructureerde pagina kwam inderdaad ruim 35% van de bezoekers tot het einde van de pagina voordat deze verlaten werd, op de oude pagina was dit slechts 13%. De AIDA-structuur waarmee ik bezoekers stapsgewijs wilde sturen van Attention naar uiteindelijk Action, lijkt dus zeker te werken mits de content overtuigend en relevant genoeg is voor de bezoeker.

De pagina in de oude situatie.

De pagina in de nieuwe situatie.

Visie op Hotjar

Hotjar is een zeer nuttige tool om op gedetailleerd niveau verbeteringen door te voeren op jouw website. Dit met als doel bijvoorbeeld meer offerteaanvragen, ingevulde contactformulieren of bestellingen.

De grote valkuil is dat organisaties vaak te veel in één keer veranderen waardoor het lastig wordt om het effect toe te schrijven aan een bepaald element dat is veranderd. Hoe zat dit dan in het bovenstaande voorbeeld? In dit geval was het verbeterde percentage toe te schrijven aan de nieuwe AIDA-structuur. Echter, bij dergelijk grote veranderingen is het lastig om te zeggen welke elementen binnen deze verandering er nu beter of minder hebben gewerkt. Mijn advies is dus om zoveel mogelijk te testen met subtiele veranderingen in bepaalde elementen. Tenzij de volledige structuur van de pagina, zoals in het bovenstaand voorbeeld, nog op de schop moet.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief