Het 9+ maken en optimaal benutten van de online aanwezigheid van VHD​

VHD probeert iedere dag opnieuw met 9+ momenten fans te creëren voor haar opdrachtgevers. De organisatie helpt 24 uur per dag mensen uit naam van onder andere grote verzekeraars en autofabrikanten. Sta je bijvoorbeeld met pech langs de weg en bel je de pechhulp? Dan is de kans aanwezig dat je via je verzekeraar VHD aan de lijn krijgt. De organisatie probeert met veel empathisch vermogen altijd een stapje extra te zetten en mensen te helpen op een manier zoals zij zelf ook geholpen zouden willen worden.
VHD

De aanleiding

De kwaliteit van de online aanwezigheid van VHD was voorafgaand aan de samenwerking voor verbetering vatbaar. Daarnaast werden ook de kansen die het online kanaal te bieden heeft, als het gaat om bijvoorbeeld het herkennen en in contact komen met nieuwe opdrachtgevers, nog niet voldoende benut. Wij hebben VHD geholpen.

De online aanwezigheid van VHD was min of meer beperkt tot het hebben van een website in de vorm van een digitale folder. Deze digitale folder straalde niet de professionaliteit en robuustheid uit waar 9+ organisatie VHD voor staat. Wetende dat veel potentiële klanten en werknemers vaak als eerst een bezoek brengen aan de website, was er het besef dat de online aanwezigheid van VHD simpelweg beter zou moeten voor zowel het aantrekken van nieuwe opdrachtgevers als voor het aantrekken van medewerkers. Mensen moeten een consistent en kwalitatief hoogstaand beeld hebben van VHD online, als de telefoon wordt opgenomen en als het kantoor wordt bezocht. Verder ontbrak het aan relevante informatie over wie nu precies de website bezocht en mogelijk geïnteresseerd is in de diensten van VHD. Informatie die voor de sales afdeling vanzelfsprekend erg relevant is. 

VHD

‘‘

De mensen bij LeadLogic
zijn heel persoonlijk en
dat vind ik een belangrijk
aspect binnen een
samenwerking, ze zijn
altijd bereikbaar. Daar-
naast verrassen ze mij
keer op keer met originele
commerciële ideeën die
uitstekend aansluiten op
waar wij als organisatie
voor staan.

Gerben Koopman –
Managing Director bij VHD

VHD

De aanpak

In samenwerking met een partner is er allereerst een nieuwe, opgefriste huisstijl voor VHD gerealiseerd. Vervolgens heeft LeadLogic gezorgd voor een robuuste website met een professionele uitstraling, die dusdanig is ingericht dat deze via Google goed vindbaar is. Nadat VHD is gevonden, is het nu met behulp van de tools die we hebben geïmplementeerd vaak ook mogelijk om te herkennen welke organisaties precies de website hebben bezocht.  

Daarnaast hebben we de organisatie geholpen met creatieve fysieke en online ideeën om contacten met potentiële klanten te leggen en op te volgen. Deze ideeën moeten altijd aansluiten bij de 9+ ervaring die VHD de klanten van opdrachtgevers wil bieden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een originele, fysieke videokaart (zie filmpje) die we hebben opgestuurd naar potentiële klanten, die volgens de verzamelde data geïnteresseerd zouden zijn. Het resultaat: een lach op het gezicht, een 9+ moment dat aansluit bij waar VHD voor staat en een op creatieve wijze gerealiseerd contact.

Verder heeft LeadLogic de organisatie helpen groeien met behulp van het inzetten van SEO (de vindbaarheid binnen zoekmachines), SEA (het adverteren binnen Google), LinkedIn, e-mailmarketing en het herhaaldelijk benaderen van websitebezoekers via diverse kanalen. 

Tot slot heeft LeadLogic tijdens de gehele aanpak de interne marketing en communicatie medewerkster van VHD meegenomen en opgeleid op het gebied van online marketing zodat veel zaken ondertussen ook zelfstandig door de organisatie opgepakt worden.  

VHD

‘‘

Ik zie LeadLogic niet
als een puur online
marketing bedrijf.
Natuurlijk, online is een
groot onderdeel van hun
activiteiten, maar ze
kijken commercieel breed
en dat vind ik heel prettig.
Ze zetten écht een stap
extra.

Gerben Koopman –
Managing Director bij VHD

De resultaten

De online aanwezigheid en daarmee de waargenomen professionaliteit van VHD is substantieel verbeterd.

De verkoopafdeling kan door alle inzichten vanuit de diverse aangereikte tools door LeadLogic veel efficiënter potentiële klanten bereiken en overtuigen.

Een bewezen verhoging van de scoring door de op maat gemaakte creatieve campagnes voor de belangrijkste potentiële klanten.

Wil jij ook een structurele
groei realiseren?