Onze werkwijze

Samen met onze klanten werken wij aan online groei. Gezamenlijk komen we tot de beste strategie en het beste resultaat!

PinDirect vliegtuig

De basis van elke samenwerking

Alles valt of staat met een goede basis. Daarom starten wij elke samenwerking met het neerzetten van een fundament. Allereerst beoordelen we de waardepropositie van jouw product of dienst en helpen je onderscheidend te zijn (of te blijven) binnen jouw branche. Daarnaast bepalen we meetbare doelen in de vorm van bereik, conversies en leads. En, vergeet het analyseren van de doelgroep niet. Zo bepalen we via welke kanalen we jouw potentiele klanten kunnen bereiken.

Groei realiseren

We bepalen samen wat er voor jouw organisatie nodig is om te groeien. Als dit staat, bekijken onze experts welke marketingmiddelen we inzetten om die doelen te behalen. Hoe we jou kunnen ondersteunen met het inzetten van marketing, ligt aan hetgeen jij nodig hebt. Denk aan strategisch advies van onze senior consultants of door ondersteuning in de uitvoering van een van onze digital talents. Gezamenlijk komen we tot de beste invulling en het beste resultaat!

Evalueren en doorgroeien

Elke maand ontvang je een rapportage. Je ziet dan tot op de komma nauwkeurig wat we voor jou bereikt hebben. Daarnaast evalueren we elk kwartaal de gezamenlijke groei van de organisatie op 7 verschillende onderdelen. Zo staan we onder andere stil bij online volwassenheid, zichtbaarheid en conversies. We kijken ook naar kansen en bedreigingen in de markt. Dit vatten we samen in heldere, concrete actiepunten om samen te blijven werken aan verdere groei.

round-v3.png
round-v3.png

Samen groeien

Benieuwd hoe LeadLogic voor jouw organisatie groei kan realiseren? Bekijk ons online groeimodel of